Escut episcopal: 
Diversos
Lloc de naixement: 
La Seu d'Urgell (Lleida)
Anys naixement-defunció: 
1922 a 2014
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1968-1999
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
18/04/2014

Nasqué el 4 de setembre de 1922, a la Seu d'Urgell.

Estudià als seminaris d’Urgell i Barcelona. Féu la Llicenciatura en Teologia a la Universitat Pontifícia de Salamanca, i en Dret Canònic a la Universitat Gregoriana de Roma.

Fou ordenat sacerdot el 19 de desembre de 1948, a Salamanca.

De 1949 fins al 1967 exercí diversos ministeris parroquials i curials a la Diòcesi de Barcelona. El 1967 es nomenat Vicari General de la Diòcesi d’Urgell i Delegat Permanent de la Mitra per al Principat d’Andorra.

El 24 de Juliol de 1968 és nomenat bisbe de Lleida, prenent-ne possessió el 26 d'octubre del mateix any. Rebé l'ordenació episcopal el dia següent, 27 d'octubre, a la Santa Església Catedral de Lleida.

Durant el seu pontificat fou decidit impulsor de la renovació del Bisbat propiciant “l’aggiornamento” que va urgir el Concili Vaticà II, amb la creació del consell diocesà de presbiteri, el consell diocesà de pastoral, la remodelació de les estructures pastorals -parròquies, arxiprestats, promoció del laïcat-. És notòria la importància de la setmana de pastoral als inicis de l’any 1970, impulsora del renovellament pastoral diocesà. Amb el temps, passà el Seminari a Barcelona, integrant-se el seminaristes al Seminari Interdiocesà, del que Lleida es cofundadora.

La venda-cessió del Seminari a la ciutat per ser Universitat marca una fita important en relació amb el món de la cultura. Diàleg fe-cultura, que va ser reforçat per la creació de l’IREL i la promoció del nou estatge del museu diocesà.

La nova casa sacerdotal és un referent de l’atenció i cura del bisbe Malla pel benestar material i espiritual dels capellans.

En el seu pontificat, Mons. Malla va patir la divisió de Bisbat amb la desmembració de la part d’Aragó que corresponia a aquella autonomia. Fet que es materialitza el 5 de setembre de 1995 i va quedar tancat en la segona fase el 5 de setembre de 1998. El contenciós amb la diòcesi de Barbastro-Monzón sobre la titularitat d’algunes peces d’art del fons del museu diocesà, li fou un altre motiu de sofriment, en veure en perill la bona convivència multisecular que ha caracteritzat sempre el bon fer de la diòcesi de Lleida.

A la Tarraconense va tenir l’encomana de ser bisbe delegat per als religiosos/es. A la CEE va ser membre de la Comissió Jurídica i un temps de la Comissió d’Economia.

El 19 de desembre de 1999 passa a ser Bisbe Emèrit.

En el moment de retirar-se, amb prudència i bon encert, va voler anar a viure a Barcelona, per no interferir en la vida diocesana de Lleida. Anys després tornà a Lleida i vivi a la Casa Sacerdotal junt a la resta de preveres que hi resideixen. Aquí va morir la matinada del 18 d'abril de 2014, Divendres Sant, a l'edat de 91 anys.