Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1097-1104