Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1542

Només va ser bisbe electe de Lleida. “ y que murió sin tomar posesión. De lo cual nada mas sé”. 

Digne de ser recordat per haver estar cardenal de Lleida, un cardenal força singular.

El seu nom era Francesc Remolins i es creu que va néixer a Lleida. Contragué matrimoni, però anys desprès i de comú acord amb la seva esposa varen decidir de prendre un altre camí. Ella ingressà en un convent i Francesc de Remolins va fer els estudis presbiterals rebent posteriorment les sagrades ordenacions sacerdotals.

Va obtenir una prebenda a la catedral de Tarragona i un benefici eclesiàstic a la seu lleidatana. Hi ha qui creu, encara que no n’hi constància, que va ser bisbe auxiliar de Lleida, ordenat bisbe pel cardenal Lluís de Millà.

El Papa Alexandre VIè el va nomenar protonotari apostòlic, auditor de la Rota romana, i governador de Roma. També va intervenir en el procés que es feu a Savonarola (Predicador italià que criticava la corrupció que hi havia dins de la cúria romana). Llavors li arribà el nomenament de cardenal amb el títol de sant Pere i Sant Pau.

A més d’Alexandre VI, va servir diversos papes, Pius III, Juli II, aquest tan enèrgic com Alexandre VI i Lleó XII.

També va ser representant de Ferran el catòlic, bisbe de Perugia i de Palermo, virrei de Nàpols, en aquest darrer cas substituint a Ramon Folch de Cardona, de Bellpuig.

Va morir a Roma.

Mn. Ramiro Viola González