Diversos
Lloc de naixement: 
Ciutadella (Menorca)
Anys naixement-defunció: 
1897 a 1972
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1938-1943

Administrador Apostòlic del bisbat de Lleida.

El bisbe Manuel Moll i Salord, bisbe titular de Claudiopolis i coadjutor de Tortosa, va ser nomenat per Pius XIè, mitjançant l’encarregat de negocis de la Santa Seu a Espanya, l2-IV-l938.

Va prendre possessió per procurador a l’església parroquial de sant Martí, de Lleida, el 9-V-1938.

Manuel Moll va néixer a Ciutadella (Menorca) el 15-III-1897. Al Seminari de Menorca hi va estudiar llatí i humanitats. Els estudis de filosofia i teologia els va fer al col·legi espanyol, de Roma. A la universitat gregoriana va doctorar-se en filosofia, teologia i dret canònic.

L’ordenació presbiteral la rebé a Roma, el 19-III-1920, diada de Sant Josep. Retornat a la seva diòcesi es va ocupar de les càtedres de filosofia i dret canònic. També el van nomenar notari major de la cúria diocesana.

L’any 1932 va ingressar a la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, fundats per Mn. Manuel Domingo i Sol.

L’any 1933 va ser nomenat vice-rector del pontifici col·legi espanyol de Sant Josep, a Roma, actuant-hi de rector fins al mes de juliol de 1938, any en que va ser nomenat administrador apostòlic a Lleida.

La consagració episcopal la va rebre el 30-V-l932, a la capella del col·legi espanyol de Sant Josep. El bisbe consagrant va ser el nunci de la Santa Seu a Espanya, Federico Tedeschíni. Es va retardar un temps la consagració, esperant a veure com declinarien els esdeveniments a les terres espanyoles, ensagnades, per la guerra.

Va morir a Tortosa el 23-III-1972.

Al Seminari de Tortosa, el 6-XI-2000, el bisbe de Tortosa, Xavier Salinas i Vinyals, va beneir un monument al bisbe que va fer construir el nou Seminari de Tortosa. Era un agraïment al fundador del nou Seminari.

Mn. Ramiro Viola González