Diversos
Lloc de naixement: 
Terriente (Terol)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1699-1700

Nat a Terriente (Terol). Religiós francescà alcantarí, rebé el nom de fra Joan de Santa Maria. Prengué l’hàbit a Nàpols.

Carles II el nomenà ambaixador a Viena l’any 1696.

El 1699 fou nomenat bisbe de Lleida, encara que durant un any més seguí a Viena. Va prendre possessió de Lleida per procurador, l’archiprest de Belxite, Jeroni Dols de Espejo i Navarro. S.M. Imperial li regalà un pectoral de diamants.

Va ser definidor de l’orde alcantarina, predicador de la cort de Carles II, comendatari de l’orde del Sant Sepulcre, assistent al soli pontifici.

Innocenci XI, a proposta de Carles II, el va promoure per a bisbe de Solsona l’any 1694, aquell mateix any en va prendre possessió. Mes tard fou nomenat bisbe de Lleida on va fer-hi una entrada solemne. El clero catedral i altres, les autoritats civils esperaven el bisbe a la porta dels Fillols. En un altaret vora la capella del Salvador, el bisbe Alonso va prestar el jurament com era de costum en els bisbes nou vinguts. També es va entonar el Te Deum habitual. Acabades les cerimònies rituals, el van acompanyar a palau fins l’adéu siau. Les actes capitulars que descriuen la seva entrada a Lleida i pressa de possessió ho fan en el català lleidatà de l’època.

Escassa va ser l’activitat pastoral del seu pontificat, la seva mort als 58 anys, uns tres mesos després de l’entrada a Lleida, li ho va impedir. Morí el 15 de desembre de 1700. Es digué que la seva defunció havia estat causada pel sentiment que li provocà la mort d’Innocènci XII i la del rei Carles II.

Abans de morir, el capítol de la catedral s’oferí per vetllar-lo dia i nit, ell ho va agrair. Fou enterrat a la seu en un fèretre de fusta, temporalment a la capella de Tots els Sants. Encara que posteriorment traslladaren les seves despulles a la capella de les Ànimes.

En el seu testament deia “...que tenia els pobres com els seus hereus”.

Mn. Ramiro Viola González