Diversos
Lloc de naixement: 
Palma de Mallorca
Anys naixement-defunció: 
1860 a 1947
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1925

Va néixer a la Ciutat de Palma de Mallorca el 14-IX-1860. Els estudis civils i eclesiàstics els va fer al seminari de Mallorca i a les universitats de València, Barcelona i Madrid.

Ocupà diversos càrrecs diocesans i es distingí per les publicacions en diverses revistes, tant en català com en castellà. Fou col·laborador del diccionari català-castellà-balear, de Mn. Antoni Alcover.

El 16-VI-1884 celebrava la primera missa a la parròquia de sant Miquel de la Ciutat de Palma. El curs escolar 1898-99 l’estrenava fent de professor de llengua i literatura mallorquina al seu Seminari Conciliar.

Nomenat arxiver diocesà, va fer un llarg viatge en visita a altres arxius d’Espanya. Volia adoptar per al seu arxiu el millor que pogués trobar en aquesta peregrinació arxivera.

Del seu nomenament episcopal se’n va escriure: “sin haber sido previamente consultado, ni tener noticia oficial alguna, en 26 de Mayo del presente año, fue nombrado por S.M. para la Sede Episcopal de Lérida.”.

El 21-IV-1914, l’Ajuntament de Palma de Mallorca el declarava Fill Il·lustre.

El bisbe Josep va fer la seva entrada solemne a la ciutat de Lleida el 6- XII-1914. Inaugurà el 18-V-1816, al palau episcopal, la galeria heràldica dels bisbes de Lleida. Galeria realitzada amb l’ajuda pictòrica d’una monja del convent de l’Ensenyança.

El 1917 fundà la revista ESPERANZA i instal·là, al Seminari, la comunitat de monges Darderes; implantà l’ensenyament del català. L’any 1922 va vendre a Lluís Plandiura, col·leccionista de Barcelona, l’anomenat “tern de sant Valero” d’amarga polèmica, plena d’interessos i animadversions personals.

Traslladat a Barcelona (1925) i, desprès a Mallorca, hi va morir el 22-XII-1947.

Mn. Ramiro Viola González