Diversos
Lloc de naixement: 
Valls (Tarragona)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1341-1348

Nascut a Valls (Tarragona) nebot dels canonges de Lleida, Pere de Valls i Ramon de Valls; estudià a l’Estudi General de Lleida. Fou el jurispèrit de la cúria del bisbat de Lleida des del 1318 i, després canonge, ocupà els càrrecs d’oficial i de vicari general. 

La seva elecció fou problemàtica, els mèrits de l’elegit no van ser acceptats per Joan XXII, com tampoc per part d’alguns electors. Era una prebenda (renda annexa a un canonicat i altres càrrecs eclesiàstics) reservada a la Santa Seu d’Avinyó. Finalment la butlla de nomenament, firmada per Joan XXII, el 1341, va arribar a Lleida. 

A l’agost de l’any 1343 celebrà a Lleida un sínode en el qual es van donar unes disposicions singulars referents als personatges que devien o podien sepultar-se dins l’àmbit de la catedral:

  • A l’interior de la catedral “corpus Ecclesiae” només hi podrien tenir sepultura “vas” els bisbes, reis, reines i els seus fills i esposes. Com a excepció els canonges i beneficiats fundadors d’una capellania i que tinguessin un salari anual de més de 100 sous.
  • A fora al claustre es deixava per canonges i per al prior de Roda.
  • Una altra part per a beneficiats de Roda o d’altres catedrals, que morissin a Lleida.
  • Una part destinada a nobles i advocats...
  • Un angle del claustre luneto estava destinat per a servir de sepulcre al comú dels fidels.

El pare Caresmar en diu del bisbe Sitjó, que era “un vir zelo plenus”.

Es va fer famós per un llibre que va escriure anomenat Cigonina super Quarto libro Decretalium que es tracta d’un comentari força extens al llibre quart de les Decretals, però per una interpretació incorrecta i un poc coneixement de l’obra, aquest llibre se l’havia associat amb un tractat de la nigromància. De la Cigonina se’n conserven dos exemplars un a la Biblioteca capitular de la Seu d’Urgell i l’altre a la Biblioteca capitular Feliniana de Lucca. Aquest llibre el demanà la reina Violant “... lo qual llibre parla de desfer maleficis. Pregamvos e manam que de continent vista la presente i nos los transmetats per lo portador de la present”.

L’any 1348 va ser traslladat a Tortosa, on hi va morir el 1351.

Mn. Ramiro Viola González