Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1256

 Només se‘l considera bisbe electe. 

Els seus orígens son dubtosos, segons alguns, va néixer a Lleida, d’altres però, creuen que vingué al món a Montsó. De molt jove ja va ser nomenat canonge de Lleida.

Fou elegit bisbe el 1255, però es resistí a acceptar. Es documentada la seva actuació episcopal el maig de 1256, si bé morí al cap de quatre mesos amb fama de santedat . Ha estat l‘únic bisbe de Lleida que ha merescut honors d’altar. Va ser honorat com a beat i rebé culte a la catedral. 

A les misses solemnes el diaca no només encensava l’altar sinó que, també, el sepulcre del bisbe Berenguer de Peralta. Al catàleg dels aniversaris de la catedral, es llegia que, el 6-III, al llibre que duia per nom de PRETIOSA, al parlar de Berenguer, se li donava el nom de sant. 

En algunes processons per l’interior de la catedral, es feia estació davant del sepulcre del bisbe Berenguer, i es resaven les oracions adients al dia de la festivitat. Tot això es va acabar l’11-XI-1707, diada de sant Martí, quan els soldats del rei Felip Vè van convertir la seu de Lleida en magatzem d‘intendència. De fet el culte litúrgic i públic va ser suprimit. 

Se’l fa de la generació dels repobladors de les terres lleidatanes després de la recuperació cristiana, l’any 1149. Per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona.

Al seu epitafi s’hi va escriure: “Anno Domini 1256 sexto nonas Octobris transitus Vanerabilis Patris Domini Berengarii de Peralta huius Sacro-sanctae Sedis electi”.

L’any 1370, el canonge Joan de Peralta, instituí una capellania sobre l’altar o sepulcre se sant Berenguer, a la seu de Lleida.

Mn. Ramiro Viola González