Prevere
Martir / Beat / Sant

 Nat a Almatret el 2 d’octubre de 1867 i ordenat sacerdot el 24 de setembre de 1892, tingué com a primera destinació la petita parròquia de la Figuera, prop d’Àger, d’on passà a la de la Pobla de la Granadella el 1905 i després –el 1919– a la de Llardecans.

El 1936 havia complert els 68 anys i fou la seva una vida viscuda amb exigència evangèlica, zel apostòlic i ardent caritat. Cordial i senzill gaudia de la consideració, apreci i estima de tots els vilatans. Així fou que el juliol, en iniciar-se la persecució religiosa no fos molestat. S’incendià l’església de Llardecans però a ell el respectaren.

Passaren juliol i agost. Hom sabia que el Mossèn era a la vila i poc a poc la pressió dels comitès veïns féu la situació insostenible. Llavors li demanaren que marxés de Llardecans, oferint-se a portar-lo on ell volgués. Demanà anar a Barcelona a casa d’uns familiars. I així fou com el 28 d’agost arribà al poble un automòbil, Mn. Molins deixà la seva casa, sortí al carrer, pujà al cotxe i emprengué el camí de Barcelona. Féu un recorregut molt curt. A les envistes de la Pobla de la Granadella els milicians aturaren el cotxe i amb l’excusa de tenir que esmorzar, el feren seure a terra. Trobant-se en aquesta postura un milicià se li atansà per l’espatlla i li disparà un tret al clatell. Morí a l’acte.

Anys després acabada la guerra, les despulles de Mossèn Ramon foren traslladades al cementiri d’Almatret, el seu poble nadiu.