Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Pinyana a l’Alta Ribagorça l’1 de juny de 1873, cursà els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida, essent ordenat sacerdot el 24 de setembre de 1904. Primer fou vicari de les Esglésies, després encarregat de Buira i des del 1915 rector de Tercui.

El 22 de juliol de 1936, trobant-se a Tercui, decidí abandonar el poble i anar a Pinyana a refugiar-se a la casa paterna, on romangué reclòs sense ésser molestat.

Però, el 30 d’agost hi arribà un grup de milicians de pobles veïns que irrompent en el seu domicili, el detingueren i se l’emportaren tot seguit, dient que l’havien de baixar a la presó de Lleida. No hi arribà mai. Carretera avant, en arribar al llogaret de Cadolla en el terme municipal de Senterada, aturaren el cotxe, el feren baixar i el mataren a trets. El cementiri de Cadolla acollí les seves despulles.