Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 1874, cursà aquí els seus estudis eclesiàstics i fou ordenat sacerdot el 27 de maig de 1899. La seva primera destinació fou el Tomillo, d’on passà després com a rector a Sunyer i el Soleràs. El 1935 era capellà de l’Acadèmia Mariana, tenint a Lleida la seva residència.

El juliol d’aquest any, en iniciar-se la persecució religiosa, decidí junt amb el canonge Ayneto i el beneficiat Pío Palacio sortir de Lleida i intentar arribar a les muntanyes d’Aragó. Sortiren a l’enfosquir del dia 23 i feren nit a l’Hostal del Lluc, prop de les Basses d’Alpicat. L’endemà dia 24 emprengueren de nou el camí fins arribar a les envistes d’Almacelles on foren detinguts per un grup de milicians i conduïts a aquesta població. Aquí el Comitè local els jutjà i condemnà a morir. El mateix dia foren portats a la Cerdera i morts a trets, després de fer-los caminar descalços per un camp de rostoll.