Prevere
Martir / Beat / Sant

 Nat a Juneda el 12 de setembre de 1903, féu els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida. Ordenat sacerdot el 30 de maig de 1926, tingué al seu càrrec successivament les parròquies de Nahens, Pradell i Cirès. El 1933 fou nomenat rector de Torrelameu.

Fou de les primeres víctimes de la persecució religiosa. Fou mort el 22 de juliol de 1936 a Torrelameu. Molt jove. Només tenia 32 anys.

L’esmentat dia un grup de milicians irrompé en el seu domicili i el detingueren. Primer li cremaren la sotana públicament al mig de la plaça Major i davant seu calaren també foc a l’església entre riallades i humiliacions. Tot seguit se l’emportaren a les afores del poble i li donaren mort.