Prevere
Martir / Beat / Sant

Bellpuig va ser el seu bressol el 1875. Estudiant al seminari de Solsona, rebé el presbiterat l’any 1899, un cop perfeccionats els seus estudis a la Universitat Gregoriana de Roma. De la ciutat eterna tornà amb els títols de teologia i dret canònic.

No feia massa que era sacerdot, quan guanyà una oposició a canonge de Solsona, arribant a ser vicari general d’aquell bisbat, fins que guanyà una canongia de la nostra catedral de Lleida.

Quan es va declarar la guerra i una situació nefasta s’estengué per la ciutat, acceptà aixoplugar-se a casa d’un amic, però, sabedor del perill al que s’exposaven els que amagaven un sacerdot, els ho va fer present i anà, voluntàriament, a lliurar-se a la Generalitat. D’allí passà a la presó provincial, de la que sortiria el 20 d’agost per a lliurar la seva vida perquè era sacerdot.