Diversos
Lloc de naixement: 
Almenar (Lleida)
Anys naixement-defunció: 
1930 a 2015
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
23/10/2015

Mn. Francesc Martí Solsona, fill d’ Agustín i d’Elvira, va néixer a Almenar, Lleida, el dia 1 de juny de 1930.

Va realitzar els seus estudis eclesiàstics  de 1941 a 1953 al Seminari Diocesà de Lleida i va ser ordenat prevere, el 29 de juny de 1953, de mans de Mons. Aurelio del Pino Gómez.

Inicià el ministeri pastoral a les Parròquies de Sant Josep i Sant Martí de Lleida fins l’any 1955.

Continuà, servint pastoralment a les comunitats de Camporrells, Nachà i  Balldellou, fins l’any 1959.

També s’encarregà de les comunitats de Llardecans, Ivars de Noguera i Algerri.

De l’any 1966 fins l’any 2010, fou nomenat Director Espiritual del Col·legi Episcopal de Lleida, tasca que va compatibilitzar amb el servei de Consiliari del Moviment Familiar Cristià i membre de l’equip sacerdotal de la parròquia de Santa Maria de Butsènit.

També, a partir de l’any 2003, va presidir la Comissió Diocesana per a la informació de les causes de beatificació i canonització dels sacerdots i laics morts en ocasió de la persecució religiosa de 1936 al 1939.

Continuà els darrers anys col·laborant en tot allò que podia, fins que divendres, dia 23 d’octubre de 2015 va morir a la Lleida i ja descansa en la Pau del Senyor.