Prevere
Martir / Beat / Sant

Havia nascut a la vila de Llardecans l’any 1868. Ordenat el 1895, havent servit a altres parròquies, l’any 1926 va ser designat beneficiat del Capítol catedralici.

En esclatar la guerra tenia 68 anys, però ell, com cada dia, aquell 21 de juliol, feu cap a la Catedral. Veient el perill i l’aldarull de la gentada que l’assaltaven per robar i destruir tot el que es podia, no li quedà altre remei que retirar-se camí del seu domicili. La situació era alarmant i ell optà per cercar refugi en una farmàcia propera a la Catedral, on, poca estona després, era detingut i amb l’excusa de lliurar-lo a la Generalitat, fou abatut en un vial prop del riu Segre, abandonant el seu cadàver que recolliria una camioneta que destinaven a aquest quefer.

Com altres companys seus, sacerdots i seglars assassinats, descansa a la tomba dels Màrtirs del cementiri de Lleida.