Laic / Laica
Martir / Beat / Sant

Un jove, mestre nacional. Tenia 21 anys quan va ser mort. Havia nascut a Lleida el 13 de juliol de 1915. Els seus pares Francesc i Josepa. Va estudiar dos anys al seminari de Lleida.

L’ambient de la família l’ajudà molt per aconseguir les virtuts de l’honradesa en el treball, la valentia en afirmar les seves conviccions, i per a viure amb profunditat la fe cristiana. Militava en la Federació de Joves Cristians de Catalunya, com també, entre altres, el beat Francesc Castelló.

Exercí de mestre nacional a Torres de Segre, i també interinament a Aitona. Els alumnes l’estimaven molt per la seva simpatia i senzillesa. No va poder ser per molt temps. Portava tres anys de mestre.

El detingueren a Torres de Segre i fou portat a Aitona. Era el 12 de desembre de 1936. Juntament amb altres se l’emportaren cap a la carretera de Fraga, prop de Soses. Allí mateix, un cop morts, cremaren els seus cadàvers.