Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Tarragona el 20 de febrer de 1883, cursà els estudis eclesiàstics en el Seminari d’aquell arquebisbat i fou ordenat sacerdot el 21 de setembre de 1906.

Lliurat a la cura d’ànimes en diferents destinacions, el 1909 es presentà a un benefici de la Catedral de Lleida que comportava la direcció del cant gregorià. El guanyà i traslladà llavors la residència a Lleida incardinant-se al nostre bisbat.

Durant 28 anys excel·lí en aquest magisteri, essent moltes les generacions que passaren per les seves mans. L’escolania de la Catedral fou la més beneficiada.

El 22 de juliol de 1936 en esclatar la persecució religiosa, fou detingut en el seu domicili per un grup de milicians que amb el pretext de conduir-lo a les autoritats, se l’emportaren. Però no fou així. El mataren tot seguit. Fou en ple carrer que dispararen sobre ell acabant amb la seva vida. Passà al carrer Estoreries.