Prevere
Martir / Beat / Sant

Natural de la Granadella, era sacerdot des de 1895. Després d’una curta estada al seu poble com a vicari, fou afavorit amb un benefici laical de la catedral i, al mateix temps, exercia de catedràtic al Seminari Conciliar.

L’estiu de 1936, en arribar les vacances estiuenques, anà al poble tarragoní de l’Ametlla on tenia uns nebots i on el sorprengué la guerra. Coneguda la seva estada, el Comitè del lloc l’invità a absentar-se i, abandonant el lloc es traslladà a Tarragona. Durant un temps els seus familiars mantenien relació amb ell fins que, sobtadament, es tallà. Fetes les indagacions, res s’aclaria.

Ell s’havia hostatjat a l’hotel Europa d’aquella capital on ningú no en sabia res. Ficats en contacte, els familiars, amb un capitost dels revolucionaris, els va dir que miraria la llista dels assassinats, confirmant-los, posteriorment, que en ella figurava el nom del seu oncle. Era el 19 d’agost de 1936.