Prevere
Martir / Beat / Sant

Nascut el 1881 a Adahuesca (poble aleshores del bisbat de Lleida), estudià al nostre Seminari amb les màximes qualificacions.

Sacerdot des de 1907, exercí el seu ministeri a Estadilla, parròquies de la Mare de Déu del Carme i de St. Martí de Lleida, abans de ser nomenat rector de Fraga allà al 1920, per passar, poc temps després a rector de St. Andreu, la parròquia del carrer Cavallers on es trobava a l’inici de la guerra.

 Tret de la seva residència amb violència, fou conduït a la Generalitat i, d’aquest edifici, a la presó. Tant en un com en l’altre trajecte, homes i dones l’insultaren, el maltractaren a cops i escopinades, li esqueixaven la roba fins que, d’aquesta faisó, era empresonat. Allí, a la presó, convisqué amb els companys sacerdots fins el 20 d’agost en què s’augmentava el nombre dels màrtirs lleidatans.

 Tenia 55 anys de vida.