Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Tamatit de Llitera el 17 de juliol de 1878, féu els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida i fou ordenat sacerdot el 25 de maig de 1904. Tot seguit deixà el bisbat i s’incardinà al de Segòvia pel fet de que el bisbe d’aquesta diòcesi Julià Miranda, fill també de Tamarit, el nomenà familiar i secretari particular seu, alhora que li atorgava un benefici de la Catedral segoviana. Ho fou de per vida, fins la mort del bisbe Miranda. Llavors tornà a la diòcesi de Lleida i li va ésser adjudicat un benefici a la Catedral lleidatana. Hi romangué per sempre més.

El juliol de 1936 vivia aquí amb la seva mare i germans. El dia 27 un escamot de milicians irrompí en el seu domicili, practicà un minuciós registre i, després de reconèixer davant d’ells la seva condició sacerdotal, se l’emportaren detingut amb l’excusa de lliurar-lo a l’Autoritat. No ho feren pas. Tret del pis a empentes, en arribar al carrer, fou objecte de maltractaments de paraula i obra i a la fi, fou mort d’un tret disparat a boca de canó.