Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Cinctorres (Castelló) el 12 de març de 1867, de jove trià l’altar, estudià al Seminari de Tortosa i fou ordenat sacerdot el 23 de maig de 1891. Fou en aquest bisbat on inicià la seva tasca pastoral com a vicari de Vinaròs i consiliari de Joventut Catòlica.

Als 24 anys guanyà per oposició la canongia magistral del capítol de Tortosa. Presidí també la comissió organitzadora del cinquantenari de la proclamació del Dogma de la Immaculada Concepció. Arribà a Lleida el 1905 en ésser nomenat canonge de la nostra Catedral de la que fou xantre. S’hi quedà per sempre més.

Quan la mort del Bisbe Ruano, fou designat Vicari Capitular en temps de seu vacant, i en arribar el 1914 el nou Bisbe Miralles el nomenà Vicari General i Provisor de la Diòcesi, càrrec en què fou ratificat pels seus successors els bisbes Irurita i Huix. El 1935 fou elegit també Degà del capítol. Féu una gran tasca. Home d’oració i acció, molt intel·ligent, humanista de cap a peus, treballador incansable, de caràcter dialogant i sempre de bon consell, era tingut per sant i savi.

A primeres hores del 20 de juliol de 1936 oficià encara missa en la Catedral per refugiar-se tot seguit al seu domicili on, passat mig dia, fou detingut per un grup de milicians que el conduïren a la Comissaria d’Ordre Públic de la Generalitat, llavors al Palau de la Diputació, des d’on passà a la presó on estigué fins el 25 d’agost. Donà exemple amb la seva conducta feta de fermesa i caritat. Foren molts els qui trobaren en ell el consol i la pau.

El 25 d’agost fou tret de la presó i afusellat. En aquesta data arribà a Lleida de pas cap al front d’Aragó, la columna anarquista de Durruti i, després d’incendiar la Catedral, volgué calar foc també a la presó, la qual cosa s’evità lliurant-los 20 detinguts. A l’hora de fer la selecció, Rafael Garcia fou un dels 20, després d’haver confessat amb valentia la seva condició de sacerdot i oferir-se voluntari. Els portaren fins a l’inici de l’esplanada del Camp de Mart envoltats per gent que els feia objecte de maltractaments de paraula i obra. Foren morts en l’espai que forma avui la cruïlla dels carrers de Sant Martí i Camp de Mart.