Diversos
Anys naixement-defunció: 
1928 a 2007
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
05/12/2007

Quan va córrer la notícia de que Mn. Ramon Freixes i Borrull, s’havia agreujat de la dolença cardíaca que patia de fa temps, el cor de la gent que l’estima s’entristí i, ara, pocs dies després, assabentats del seu traspàs, acull la seva mort com un testimoni més de fidelitat a la voluntat de Déu com botó d’or a la seva trajectòria sacerdotal.

Mn. Ramon Freixes Borrull ha mort a Lleida el cinc de desembre confortat amb els sagraments de l’Església. Havia nascut a Ulldemolins-– Tarragona- el 23 d’abril de 1928 i fou ordenat sacerdot a Lleida el 5 de novembre de 1950. Cursà els estudis eclesiàstica al seminari de Tarragona i a Lleida.

Entusiasta de la pastoral amb joves i de la promoció del laïcat, fou l’ànima del moviment de colònies i dels joves d’Acció Catòlica, i Promotor, amb un grup de joves mestres, d’un projecte cristià d’Associació de professionals cristians de l’ensenyament. L’Isard, se’n va dir. Són un testimoni viu de la seva àmplia acció pastoral de reconeguda vàlua i molt estimada dels joves i adults. Recordant-lo amb agraïment, han editat un fulletó “Mossèn Ramon Freixes – Retalls de vida”.

Pels infants era dotat d’una especial sensibilitat. Encara, avui, hom recorda a Mn. Ramon amb simpatia i com home acollidor i obert a noves iniciatives. El seu tarannà de Rector de Parròquia es manifesta al barri del Secà de Sant Pere, on va construir el temple i posà les bases de la Comunitat cristiana del Secà.

Bon company i amic dels capellans tenia especial estima dels capellans joves dels què era bon conseller i animador de la pastoral. Recordo les passejades que havíem fet, parlant de la pastoral, “Fernando amunt Fernando avall”, que així se’n deia en el llenguatge de la gent la Rambla Ferran.

Va saber impregnar l’esperit del Vaticà II en el seu fet pastoral. També va conèixer la vida castrense com a capellà militar durant els dos anys que va estar mobilitzat.

Les Rutes de Pax Christi, l’esperit de les quals viu encara en el cor dels “rutistes”, són un exponent de l’autenticitat del seu servei a l’Evangeli. Devot de la Mare de Déu; Lourdes sap molt de Lleida i Lleida de Lourdes per les peregrinacions que hi organitzava. Encara aquest any, al maig, va poder anar a Lourdes.

En el Full de “ruta” de la l’acció pastoral de Mn. Ramon sobresurten aquestes parròquies i altres activitats: Almacelles, Sant Josep i Sant Martí, de Lleida, l’Acció Catòlica de Joves, de la qual fou consiliari diocesà, professor de religió de la Normal de Lleida, director espiritual de l’Institut d’E.M., rector de la Transfiguració del Senyor, avui Verge dels Pobres (Secà de Sant Pere), delegat diocesà de Colònies, delegat episcopal de la zona de la capital, sant Isidre –Lleida-, Sant Joan Baptista de Lleida, delegat diocesà del Congrés Internacional de Lourdes, vice-director del servei diocesà de peregrinacions.

Arribada la jubilació, sense deixar a banda l’acció pastoral, continuà exercint el ministeri sacerdotal a la Unitat pastoral de les parròquies de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan Baptista i Sant Pere apòstol, de Lleida, fins a la fi dels seus dies.

Mereix especial menció i agraïment l’atenció que ha rebut de part de les religioses de la Casa Sacerdotal, de Lleida,més encara en els darrers mesos de la malaltia.

Per tot el seu servei a l’Església de Lleida, 57 anys de vida sacerdotal, Mn. Ramon, gràcies. I al seu germà Mn. Mateu li fem exprés testimoni de condol i li diem també gràcies per haver sabut estar al costat de Mn. Ramon fins l’últim moment del traspàs.

Mn. Ramon, fidel servidor del Senyor, entra a la Casa del Pare, els àngels t’acullin i et portin al si d’Abraham.

Descansi en pau.

Mn. Jaume Montaña