Bisbe
Martir / Beat / Sant

Nat a Corbins el 26 de juny de 1888, cursà els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida i fou ordenat sacerdot el 19 de desembre de 1914. El 1915 fou vicari de Fraga i el 1924 encarregat de la parròquia de Peralta d’Alcofea. Després fou nomenat ecònom d'Aspa i finalment rector d’Almacelles. Dotat d’una gran espiritualitat, tenia un caràcter caritatiu i bondadós que es feia estimar de tothom.

El juliol de 1936, trobant-se en el seu domicili d’Almacelles, no fou molestat fins que la pressió ambiental decidí al Comitè local la urgència de traslladar-lo allí on vulgués per tal de salvar-li la vida. Trià Corbins a casa de familiars. Així es féu, però la seva presència al poble creà altre cop una difícil problemàtica que el Comitè de Corbins resolgué baixant-lo a Lleida i lliurant-lo a la Comissaria d’Ordre Públic. Fou el 2 d’agost i aquell mateix dia ingressà a la presó provincial. Hi estigué fins la tràgica nit del 19 al 20 d’agost en que les forces populars tragueren 72 sacerdots i religiosos, els portaren al cementiri de Lleida i afusellaren. Mn. Jaume fou un d’ells. Cal destacar que amb la seva fortalesa i temperament coratjós fou dels que promogué els càntics religiosos que convertiren el camí del Cementiri en el camí del Cel.