Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Tàrrega el 3 de setembre de 1870, ingressà en el Seminari de Solsona on cursà els estudis eclesiàstics i fou ordenat sacerdot el 24 de setembre de 1898. Després d’uns anys de tenir cura d’ànimes en diferents pobles de la diòcesi de Solsona, el 1902 deixà aquesta i s’encardinà a la de Lleida en ser-li atorgat un benefici a la parròquia d’Àger, que comportava la condició d’organista de la mateixa. Ho fou 34 anys, fins a la mort.

Era volgut i apreciat, amb un treball educatiu i d’ensenyament estretament vinculat amb tota la població, fet amb tota generositat, sense demanar res a canvi.

El juliol de 1936 es quedà a Àger i no fou molestat. No obstant, amb el pas dels dies els Comitès dels pobles veïns s’imposaren al local d’Àger i a la fi fou detingut el 15 d’agost, portat a Lleida i empresonat. El 30 de setembre el Tribunal Popular el jutjà i el condemnà a mort per la seva condició sacerdotal que ell reconegué sempre amb valentia. Fou afusellat al cementiri de Lleida la nit del mateix dia.