Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 1882, féu els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari, i fou ordenat sacerdot el 21 de desembre de 1907.

S’inicià en la tasca pastoral com a vicari de Bell-lloc. El 1912 se’l designà professor del Seminari i el 1917 fou nomenat beneficiat de la parròquia de Nostra Senyora del Carme. Molt culte i preparat, exercí també l’apostolat de la premsa amb habituals i nombroses col·laboracions en el “Diario de Lérida”.

El 26 de juliol de 1936, vivint amb la seva germana, un grup de milicians es presentà en el seu domicili i havent-se identificat clarament com a sacerdot, el detingueren i llançat a empentes escales avall, en arribar al carrer, al mateix portal de la casa, uns trets acabaren amb la seva vida.