Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Alcarràs el 19 d’agost de 1886. Féu els estudis eclesiàstics en el Seminari de Lleida i fou ordenat sacerdot el 10 de juny de 1911. Ecònom primer de Corbins, passà a vicari d’Almacelles (1920), i d’aquí a rector de Vilanova d’Alpicat el 1933, on estigué fins a les darreries de 1935. Aquest any passà a l’Albagés també com a rector.

El juliol de 1936 el Comitè de l’Albagés el detingué i portà a Vilanova d’Alpicat per a que resolguessin, ja que ells gairebé no el coneixien, i abans havia estat el seu rector. Li donaren una mort cruel. El lligaren darrera d’un camió i posant aquest en marxa el portaren arrossegat per terra fins la Cerdera, on el remataren. Passà el 15 d’agost de 1936, festivitat de l’Assumpció.