Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Àger el 12 de juliol de 1860,  escoltà la crida del Senyor i la seguí ingressant al Seminari de Lleida on féu els estudis eclesiàstics. Fou ordenat sacerdot el 19 de juny de 1886. Tingué cura d’ànimes com ecònom de Millà i després, successivament, com a rector d’Agulló i de l’Ametlla. El 1923 fou nomenat vicari de Tamarit de Llitera. El 1936, en complir 76 anys i celebrar les bodes d’or de la seva ordenació sacerdotal, tornà a Ager on figurava com adscrit a la parròquia.

El mes de juliol, en esclatar la persecució religiosa, es refugià en el seu domicili i no fou molestat. Però el pas dels dies i la creixent pressió ambiental feren insostenible aquesta situació. Llavors el Comitè Local decidí detenir-lo i baixar-lo a Lleida per lliurar-lo a la Comissaria d’ordre Públic de la Generalitat. Així fou. El 18 d’agost fou muntat en un vehicle escoltat per milicians que emprengué el camí de Lleida. No hi arribà mai. En arribar a les envistes de Lleida, prop del cementiri, els milicians traïren aquell propòsit, aturaren el vehicle, feren baixar a Mn. Climent i l’afusellaren en una vorera de la carretera, deixant després abandonat el seu cadàver.