Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 24 de maig de 1889, féu opció de l’altar, cursà els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari i fou ordenat sacerdot el 17 de maig de 1913. Després d’una breu estada en la parròquia de Luzás, el 1915 fou nomenat vicari de Sant Joan Baptista de Lleida i un any després beneficiat de la mateixa.

El juliol de 1936 es refugià en el propi domicili, on estigué reclòs fins el 5 d’agost. Aquest dia un escamot de milicians irrompé en la seva residència i havent reconegut Mn. Josep davant d’ells la seva condició sacerdotal, el detingueren i portaren a la Comissaria d’Ordre Públic de la Generalitat. Aquesta l’ingressà a la presó. Hi estigué 15 dies amb exemplar conducta i fortalesa de caràcter. La nit del 19 al 20 d’agost fou mort. Fou un dels 72 sacerdots i religiosos que aquesta nit foren trets de la presó per les forces populars, portats al cementiri i afusellats