Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 20 de novembre de 1897. Estudià en el nostre Seminari i fou ordenat el 10 de juny de 1922, oficiant la primera missa a la capella del convent de monges clarisses de la capital. Rector primer de Pobla de Fontova, fou nomenat el 1930 beneficiat de Sant Llorenç de Lleida.

Vivia amb dues germanes. El 25 de juliol de 1936 un grup de milicians, com fou el cas de tants altres mossens, irrompé en el seu domicili i havent preguntat si vivia allí un capellà, ell mateix contestà confessant la seva condició sacerdotal, i essent insultat per ser-ho, es ratificà en la seva vocació que no canviaria –digué– per res del món. Després de practicar un detingut registre, l’emmanillaren tot dient que se l’emportaven detingut. Així ho feren i, en arribar al portal del carrer, el mataren d’un tret disparat a boca de canó.