Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a la Granadella (les Garrigues) el 23 de juliol de 1886, de jove trià l’altar cursant els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari, on fou ordenat sacerdot el 17 de desembre de 1910. Nomenat primer vicari de Selgua i després de Tamarit de Llitera, fixà la residència a Lleida el 1928 en ésser designat professor del Seminari i ecònom de la Parròquia de Sant Martí. Molt culte i preparat i amb abrandat zel apostòlic, treballà molt amb la joventut. Fou consiliari de la FJOC i és considerat un dels pares del fejocisme lleidatà, moviment que arrelà amb força entre nosaltres.

El juliol de 1936 vivia amb la seva mare i un germà, i en esclatar la persecució religiosa pogué sortir de Lleida i passar a Barcelona on es refugià a casa d’un altre germà. De Barcelona estant continuà exercint des de la clandestinitat el seu ministeri sacerdotal fins que, descobert i identificat com a sacerdot, fou detingut a primers de març de 1937 i portat a la txeca de Sant Elies, on fou objecte de maltractaments primer i mort després. El seu cadàver ingressà en el cementiri de Montcada el 19 de març de 1937, festivitat de Sant Josep.