Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 31 de maig de 1901, féu els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari i fou ordenat sacerdot el 14 de setembre de 1924. Fou primer vicari de Juneda i després de Montsó. El 1932 va ser destinat a Vilanova de la Barca com a rector.

Fou aquí on trobant-se reclòs en el seu domicili, va ser detingut el 28 de juliol de 1936 i portat a la presó de Lleida. Hi estigué fins el 20 d’agost, donant fefaent testimoni de fermesa en la fe i caritat en els comportaments. Aquest dia les forces populars el tragueren de la presó junt amb altres clergues, el portaren al cementiri de Lleida i li donaren mort.