Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Vilaller el 10 de juliol de 1882. D’infant féu tria de l’altar ingressant al Seminari de Lleida on cursà els estudis eclesiàstics. Ordenat sacerdot el 25 de juliol de 1907 tingué cura d’ànimes a Torres de Segre, parròquia que serví sempre, primer com a vicari i després com ecònom i rector. Pietós, actiu i de caràcter afable, gaudia del reconeixement dels veïns i era apreciat en tots els pobles de la rodalia.

El juliol de 1936, trobant-se a Torres de Segre, es negà a abandonar la rectoria, si bé, a requeriments del veïnat, es retirà a una casa de camp. És aquí on el 26 de juliol fou detingut per un escamot de milicians foranis. Portat al Comitè local fou conduït després en un cotxe fora de la població. Es dirigiren a Soses, però fou obligat a baixar del vehicle abans d’arribar-hi. Llavors fou objecte de maltractaments de paraula i obra, i a la fi, mort a trets. El seu cadàver fou recollit per uns veïns de Soses i enterrat en el seu cementiri. També morí el mateix dia el Beneficiat a Torres de Segre, Mn. Joaquim Ruestes.