Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 1872, entrà de jovenet al nostre Seminari, acabant els estudis al Monestir de Montserrat on féu la professió solemne l’any 1897. Fou ordenat prevere a Barcelona el dia 5 de març de 1898. A Montserrat es dedicava a l’estudi i, especialment, a la música gregoriana. Quan alguns monjos varen passar al monestir del Miracle, també hi anà Francesc. Allí féu d’organista. Després tornà a Montserrat, l’any 1915.

Així es mantingué fins l’adveniment de la segona república, l’actitud de la qual l’atemorí. Estava malalt i demanà anar-se’n a Lleida. Allí l’acceptà el bisbe Mons. Irurita.

Arribà a Lleida, quan tenia uns 60 anys, i malaltís, i visqué a l’hostatgeria que per a sacerdots en semblant situació s’obrí en una de les ales del Seminari. Havent-se traslladat a Barcelona per atendre la seva malaltia, esclatà la revolta i s’acollí a l’Asil del Port en no saber on acudir. Al cap d’uns dies, alguns es feren presents a l’Asil preguntant pel sacerdot de Lleida, se l’endugueren i, des d’aquell moment, es perd el seu rastre. Ben segur és un de tants assassinats a les voreres de les carreteres de Barcelona, que foren enterrats, innominats, en algun cementiri de la ciutat.