Equip Pastoral
Delegat
Responsable de BOB (Butlletí Oficial del Bisbat):
Responsable del Full dominical
Responsable de la Comissió Ràdio
Responsable de la Comissió Web
Contacte
Telèfon: 
628 991 983
973 268 628
Adreça postal: 

C/ Bisbe, 1 25002 LLEIDA