Equip Pastoral
President
Director
Vicedirectora
Administrador general
Cap d'estudis
Secretària de direcció
Secretària tècnica
Secretari
Departament de Pastoral Aplicada DPA
Cap de Publicacions
Suport Docent
Amics de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Membre del Consell General de l'IREL
Contacte
Telèfon: 
973 281 538
Adreça postal: 

C/ Canonge Brugulat, 22 25003 LLEIDA