Equip Pastoral
Contacte
Adreça postal: 
- Seu Canònica: Parroquia de Sant Pau, Apòstol: C/ de la Mariola, 53 / 25006-Lleida
- Seu Social: Centro Extremeño de Lleida: C/ Indivil i Mandoni, 8