Equip Pastoral
Contacte
Adreça postal: 
- Seu Canònica: Parroquia de Sant Joan Baptista: Plaça Sant Joan, s/n / 25008-Lleida
Seu Social: Pssg. de Ronda, 4 / 25002-Lleida