El passat dia 25 d’octubre, es va celebrar el primer Consell Diocesà de Pastoral del curs 2013/104 amb un ordre del dia on destacaven tres temes: l’estructura del llibre Entre tots i per al bé de tothom, els objectius diocesans i el seguiment dels temes plantejats en la darrera Assemblea Diocesana.

El primer punt que s va abordar va ser el referent a l’estructura del llibre “Entre tots i per al bé de tothom”, recull de les cartes pastorals de Mons. Joan Píris. Va presentar aquest tema Mn. Ramon Prat, Vicari General, animant a les Delegacions, comunitats parroquials i grups diversos, a mantenir la tensió pastoral que les quatre cartes del Sr. Bisbe han suscitat al llarg d’aquests anys.

Les cartes pastoral han de ser el llibre de capçalera que animin les diverses iniciatives que vagin sorgint a les comunitats. Res està superat o conquerit, més aviat cal seguir insistint en les línies donades pel bisbe Joan. És un cercle que no té fi, que comença constantment...

Posteriorment es van plantejar els Objectius Diocesans del curs 2013/14. El Sr. Bisbe, Mons. Piris, va parlar en primer lloc de la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe. Va demanar que totes les comunitats donin prioritat a això, seguint el mètode que es vulgui, però deixant que la Paraula de Déu il·lumini la vida, revitalitzant la fe. No confondre això en amb augmentar la cultura bíblica a un nivell més intel·lectual o acadèmic.

Va recordar que Mn. Daniel Turmo s’ofereix a anar a les comunitats per ensenyar el mètode de la Lectio Divina, i que també a l’IREL s’imparteixen cursos sobre aquest mètode.

El Sr. Bisbe també va explicar altra vegada el següent objectiu diocesà que seria el d’enfortir i consolidar aquell nucli de persones que és i ha de ser l’ànima de cada parròquia i/o comunitat cristiana i assegura el seu funcionament ordinari. És entendre en una església que no depengui només del prevere, ara ja hi ha dificultat en això. Es tracta d’un grup de persones que siguin el cor, que facin que la comunitat tingui vida. El grup ha de ser el sigui públic de l’església, donant-li consistència. Ocupant cadascú el lloc que li toca.

Per últim, es va fer un seguiment dels temes sorgits arran de l’Assemblea Diocesana del curs 2012/13. Mn. Ramon Prat, Vicari general, per absència de Mn. Josep A. Jové, Vicari de Pastoral, va apuntar que les Àrees Diocesanes van funcionant cada vegada amb més autonomia, posant-se al servei dels Arxiprestes i les comunitats. També està consolidant-se l’equip dels sis Arxiprestes que fan treball conjunt de coordinació amb el Vicari de Pastoral. A més alguns grups especialitzats de pastoral s’estan incorporant a algunes comunitats parroquials.