Mn. Gerard Soler, delegat de Litúrgia i Espiritualitat del Bisbat de Lleida, ens deixa una nova col·laboració sobre la Litúrgia de les Hores.

Podeu seguir el text tot seguit i en el document adjunt.

DIUMENGE DE PASQUA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR

b) La Litúrgia de les Hores, prolongació de l'Eucaristia

          "La Litúrgia de les Hores estén a diversos moments del dia les lloances i les accions de gràcies, i també el record dels misteris de la salvació, les pregàries i el gust anticipat de la glòria celestial, que ens són donats en el misteri eucarístic, que és el centre i el cim de tota la vida de la comunitat cristiana (CD 30)" (OGLH 12).

          "Les lloances i les accions de gràcies, de les què els preveres se serveixen en la celebració de l'Eucaristia, ells mateixos les estenen a les diverses hores del dia en la recitació de l'Ofici Diví, amb el qual preguen Déu en nom de l'Església per tot el poble a ells encomanat" (PO 5).

          Jesucrist ressuscitat és el Summe Sacerdot que s'ofereix en l'Eucaristia i que lloa i beneeix el Pare. Nosaltres pel Baptisme i la Confirmació participem d'aquest sacerdoci.

          "El Summe Sacerdot de la Nova i Eterna Aliança, Jesucrist, en assumir la natura humana, introduí en aquest exili terrenal aquell himne que es canta eternament en el cel. Ell empelta en si mateix la comunitat universal dels homes i se l'associa en el cant d'aquest himne diví de lloança.

          I aquella actuació sacerdotal continua per mitjà de la seva Església, que lloa Déu sense parar i prega per la salvació de tot el món, no sols amb la celebració de l'Eucaristia, ans encara d'altres maneres, especialment amb la recitació de l'Ofici diví" (SC 83).

          "Crist, amb l'Esperit Sant i per l'Església, realitza l'obra de la redempció dels homes i de la glorificació perfecta de Déu (SC 5), no únicament quan se celebren l'Eucaristia i els sagraments, sinó també, i per damunt de qualsevol altra celebració, quan es recita la Litúrgia de les Hores (cf. SC 83.98). Ell hi és present quan el poble es reuneix, quan es proclama la Paraula de Déu, quan l'Església suplica i salmeja (SC 7)" (OGLH 13).

c) La Litúrgia de les Hores, preparació per a l'Eucaristia

          "La Litúrgia de les Hores ens disposa magníficament a la celebració de l'Eucaristia, perquè desperta i alimenta degudament les actituds necessàries per a la seva celebració fructuosa, com són la fe, l'esperança, la caritat, la pietat i el desig d'abnegació pròpia" (OGLH 12).

          Podem dir, per tant, que la Litúrgia de les Hores és pregària i iniciació a la pregària. Té també una finalitat pedagògica i educativa.

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 5-4-15