La Casa Sacerdotal va acollir el dissabte 28 de juliol la celebració de Santa Marta, amb una missa presidida pel bisbe Salvador i un refrigeri per als assistents. Les germanes de la Congregació “Marta i Maria” que desenvolupen el seu servei a la casa van convidar al preveres, altres religiosos, treballadors i laics a aquesta celebració.

 El nostre pastor va presidir una eucaristia a la capella de la Casa Sacerdotal i en l’homilia, va agrair a les religioses el servei que fan als preveres i per extensió a tota la diòcesi. A l’acabar, tots els presents van compartir un refrigeri al jardí de l’edifici.

  La Congregació Apostòlica Marta i Maria va ser fundada el 1979 a Guatemala, per Mons. Miguel Ángel García Aráuz, bisbe de Jalapa, i per la mare Ángela Eugenia Silva Sánchez, i van obrir la seva primera casa a Espanya el 1990, concretament a Tenerife. Actualment, les més de 900 germanes de la con­gre­ga­ció estan re­par­ti­des por dotze països d’Amè­ri­ca, Eu­ro­pa i Àfri­ca. A Espanya unes 28 cases i Lleida, on presten servei des de 2015, és el primer lloc de Catalunya on s’han establert.