La delegació de Pastoral obrera prepara el Primer de maig i ha organitzat els

següents actes.

 1- Vetlla de Pregària, per la manca de treball i la precarietat laboral.

Dimarts 30 d’abril a les 20,30 h Parròquia de Santa Tereseta de Lleida.

 2- Celebració de l'eucaristia a les 10 del matí a la parròquia de Sant Andreu, carrer Cavallers 62.