Durant una setmana el Sr.Bisbe ha realitzat la visita pastoral a la parròquia de Sant Ignasi. Ha participat en les diverses activitats que normalment desenvolupa la comunitat parroquial i en altres

que s'han organitzat per ell, per tal que pogués conéixer tota la nostra realitat.

Ha visitat el col·legi Maristes de Montserrat, les oficines d’Arrels, la Botigueta i la residència “Parc del Segre”.

S'ha reunit amb el grup d’adults, amb els infants de catequesi, els joves de confirmació, amb els amics de la gent gran, amb tots els catequistes i amb el grup de pastoral de la salut.

S'ha trobat també amb els pares dels infants que es preparen per fer la comunió, perquè aquella setmana tenien formació. El Consell Pastoral l'ha informat de l’activitat de cada un dels grups de la parròquia i ha tingut un interès especial amb la catequesi especial, perquè no hi ha cap altra parròquia que disposi d’aquest grup de persones amb mobilitat reduïda i amb dificultat psíquiques i físiques.

El dijous a la nit havia el sopar solidari Xup-Xup a benefici d’Arrels i també ha estat convidat a assistir-hi.

El dissabte a la tarda a part de veure una mica el que feien els infants i joves de l’Esplai i Jovenívols ha estat un estona amb els nois que estan a la catequesi especial. Ha estat molt interessat a conèixer-los i parlar amb ells.

Aquestra visita pastoral que ha finalitzat el diumenge amb la missa vespertina  ha estat molt gratificant, propera i distesa en cada d’un dels grups. La comunitat parroquial està molt satisfeta

. Agraïm des d’aquí la seva visita!!