El delegat de Litúrgia del Bisbat de Lleida, Mn. Gerard Soler, segueix explicant-nos en la seva col·laboració setmanal els ministres de la Litúrgia de les Hores.

Podeu llegir el text tot seguit o descarregar-vos-el del document adjunt.

DIUMENGE V DE PASQUA (B)

(Diumenge del cep i les sarments) 

Ministres de la Litúrgia de les Hores (2)

f) La família

          "Cal també que la família, que és com un santuari domèstic en l'Església, no solament faci unes pregàries en comú, sinó que fins i tot resi, quan sigui possible, alguna part de la Litúrgia de les Hores, amb la qual s'uneixi més íntimament a l'Església" (OGLH 27).

g) Les comunitats religioses

          "Les comunitats religioses que tenen l'obligació de la Litúrgia de les Hores i cadascun dels seus membres han de celebrar les Hores segons el seu estatut particular, llevat del que prescriu el número 29 per a aquells que han rebut l'ordre sagrat" (OGLH 31b).

          "S'aconsella a les altres comunitats religioses i als seus membres en particular que segons les diverses situacions en què es trobin, celebrin alguna part de la Litúrgia de les Hores, que és l'oració de l'Església, oració que fa de tots els qui estan dispersos un sol cor i una sola ànima" (OGLH 32).

h) Altres grups

          "És molt aconsellable que també els religiosos, d'un o altre sexe, no obligats a la celebració comunitària i els membres de qualsevol institut de perfecció es reuneixin, sigui entre ells, sigui amb el poble, per a celebrar la Litúrgia de les Hores o alguna de les seves parts" (OGLH 26).

i) Diaques

          "És molt convenient que els diaques permanents resin cada dia almenys alguna part de la Litúrgia de les Hores, d'acord amb la decisió que prengui la Conferència Episcopal" (OGLH 30).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 3-5-15