Els delegats diocesans de Família i Vida del Bisbat de Lleida, Emili Reimat i Tesa Corbella, van obrir el passat dilluns 27 de març les xerrades quaresmals a l'Església de Sant Pere.

I ho van fer amb una conferència sobre l'Exhortació Apostòlica del Papa Francesc l'Amoris Laetitia que van definir com un "vent fresc i suau". "Aquest document ens impulsa a mirar el matrimoni i la família, amb una altra mirada", segons va dir Tesa Corbella. En aquest sentit, Emili Reimat va deixar clar que "el bé de la família és decisiu per al futur del món i de l'Església, segons l'Amoris Laetitia".

Els delegats de Família van explicar que el Papa Francesc a l'Amoris Laetitia alerta de la "cultura de la provisorio". En aquest sentit, van apostar per una pastoral acollidora i proactiva.

A la segona part de la xerrada van desgranar el capítol III de l'exhortació apostòlica. I en aquest punt van recordar les paraules de Sant Pau a la primera carta als Corintis: "L'amor és pacient, és servicial, no té enveja, no presumeix ni és arrogant", van recordar. Els ponents van definir la caritat conjugal "com la unió afectiva que és imatge de l'amor de Déu sobre nosaltres mateixos". I més endavant el van definir com "una bona amistat a la qual se suma una exclusivitat indissoluble".

"El Sant Pare en l'Amoris Laetitia proposa l'ús de tres paraules per créixer més i més en l'amor: el permís, les gràcies i el perdó", van explicar els ponents. Tesa Corbella i Emili Reimat van explicar també el contingut del capítol VII de l'Exhortació Apostòlica que aborda l'educació dels fills. Ho van resumir en un decàleg (veure el document annex) on van destacar l’educació respectant la seva llibertat i no delegar l’educació exclusivament en l'escola.

Els ponents van abordar també el capítol IX de l'Amoris Laetitia on es parla de l'espiritualitat matrimonial i familiar. "La família és l'hospital més proper, la família ha de sortir de si mateixa i això s'expressa en l'hospitalitat.

A continuació, Emili Reimat i Tesa Corbella van resumir en un decàleg els consells del papa Francesc per a les famílies. (veure diapositiva 15 de la presentació adjunta).

Per últim, els ponents van oferir cinc punts claus per a una pastoral familiar actual:

1. Intentar mirar amb ulls nous a la família. "La família no és un problema sinó una oportunitat".
2. Incidir i prestar atenció a la diversitat.

3. No caure en la repetició de fórmules passades ni en extravagàncies per a ser originals.

4. El sentit comú és clau per guiar la Pastoral Familiar.

5. Servir-nos de l'Espiritualitat Ignasiana, en l'acompanyament en la preparació al matrimoni i la utilització del discerniment amb les persones divorciades i en nova unió.