Mn. Gerard Soler, delegat diocesà de Litúrgia i Espiritualitat, dedica la seva col·laboració setmanal a parlar-nos de l'Octava de Nadal

L’OCTAVA DE NADAL

La solemnitat del Nadal, com si fos un sol dia, es desplega durant tota la seva octava. Dins l’octava es celebren tres festes, com tres corones, que l’Església ofereix a l’Infant Jesús, el martiri d’Esteve, la castedat del deixeble estimat, i la innocència de tants innocents de la història, que s’identificaran amb el Senyor, justament perquè són víctimes inermes. Durant l’octava escoltarem la carta als Colossencs on es proclama Jesucrist com Imatge del Pare i els evangelis de la Infància de Lluc.

El dia de l’Octava l’Església aixeca els ulls per mirar a Maria i li dóna el títol més gran: «Maria, Mare de Déu» (Theotokos). Com si l’Església no pogués anar-se del pessebre del Senyor sense contemplar a Aquella que és la Càtedra de la Saviesa. L’Església va rebre i rebrà sempre Jesús als braços de Maria i sota la seva mirada i amb la convicció que Déu és l’Emmanuel comencem un any més de gràcia, de després de l’Encarnació, sabent que tot el que passi el viurem confiant en la misericòrdia de Déu Pare que ens ha lliurat al Fill i sota la protecció de la Benaurada Mare de Déu.

Aconsellem que el cant del Glòria sigui molt expressiu i que el signe de la pau també ho sigui. Llum, intimitat, amor entranyable i càntics d’alegria glorifiquen el Senyor que per nosaltres ha nascut.

La Litúrgia de les Hores resplendeix de la glòria del Senyor, es complau a Laudes i en l’Ofici de Lectura en cantar el«Càntic nou» dels salms reials (95-98) que proclamen la reialesa del Senyor i des de molt antic es canta el salm 129 en les segones Vespres, únicament pel verset: «Del Senyor l’amor fidel i la redempció generosa; És ell qui redimeix Israel de totes les seves culpes». La humanitat que vivia en l’abisme (de profundis) de les tenebres ha conegut pel misteri del Nadal del Senyor que Déu la redimeix de la seva nit i l’aixeca del seu abisme. Com també és impressionant el salm 109 cantat cada dia a Vespres durant tota la octava:

 “Ja eres príncep el dia que vas néixer, tens la glòria sagrada des del si de la mare, des del principi, jo t’he engendrat”.

Amb quina força ressonen les paraules de Sant Lleó, escoltades a l’Ofici de les Vigílies de Nadal: “Adona’t, oh cristià, de la teva dignitat; fet ja partícip de la naturalesa divina, no vulguis retornar, per una vida degenerada, a la vilesa d’abans. No oblidis el cap ni el cos del quals  ets membre. Recorda’t que t’han tret de la potestat de les tenebres i que has estat traslladat al Regne i a la llum de Déu.

Mn. Rafael Serra

(Calendari-Directori de l’Any litúrgic 2016)