Mn. Gerard Soler, delegat diocesà de Litúrgia i Espiritualitat, dedica la seva col·laboració setmanal a parlar-nos de l'Advent.

Trobareu el text, tot seguit, i també el podeu descarregar del document adjunt.

 

DIUMENGE I d’ADVENT (C)

(Diumenge de la vinguda del Fill de l’home)

ADVENT

Història

          Nasqué al segle IV a Espanya (ritu hispànic). Diversitat de "Litúrgies" a les Esglésies particulars (grans diòcesis o patriarcats). I nasqué com a preparació al Nadal, com la "Quaresma per a la Pasqua". Passà a l'Església de Roma i d'allí a l'Església universal. 

Teologia: "Aquell que ha vingut i vindrà, ve cada dia"

          "Perquè Crist, Senyor nostre, quan vingue per primera vegada, humil, i fet semblant als homes, dugué a terme el pla de redempció preparat en l'antiga aliança i ens obrí el camí de salvació eterna; i, quan vindrà per segona vegada, en glòria i majestat, ell mateix ens donarà els béns que ara esperem, tot vetllant, confiats en la seva promesa" (Prefaci 1r d'Advent).

          "Aquell que anunciaren els oracles de tots els profetes, aquell que esperà, plena d'amor, la Mare Verge, el que Joan proclamà com el que havia de venir i el mostrà ja present enmig dels homes; és ell mateix, que ara ens dóna el goig de preparar-nos per al misteri de Nadal. Que ell ens trobi vetllant en l'oració i cantant la seva lloança" (Prefaci 2n d'Advent). 

Advent és:

          - Record, memorial del passat: "que per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel, i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es féu home..."

          - avenç de la glòria futura: "mentre esperem la gloriosa vinguda del nostre Salvador, Jesucrist" (aclamació després del Parenostre; Tit 2,13);

          - actuació ara-aquí-per a nosaltres en l'Eucaristia. L'avui exigeix una celebració i una vivència joiosa i un amor concret vers els homes germans. 

Guies de l'Advent

          - Isaïes: parla del Messies que naixerà d'una Verge (20 de desembre), que serà Déu i home (dimarts de la 1a setmana), que sofrirà per redimir els homes. l'Emmanuel-Déu amb nosaltres (Diumenge IV, A), sobre el qual reposarà l'Esperit del Senyor, anunciarà la salvació als pobres i eixugarà les llàgrimes (dimecres-divendres setmana 1a).

          - Joan Baptista: "Anyell de Déu"; "és en mig de vosaltres"; conversió, prepara el camí.

          - Maria la Mare de Déu i Mare nostra: temps marià per excelència (Marialis cultus 3 i 4). Exemple per a nosaltres: escolta la Paraula de Déu i la medita al seu cor; "pobra de Jahvé", esperava la salvació i quan l'ha experimentada la comunica amb goig (visita a Isabel).