El nou bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez, una de les primeres coses que ha fet, tot just ha iniciat el seu ministeri episcopal, ha estat dirigir una carta a tots els preveres i diaques de la Diòcesi per posar-se a la seva disposició.

Mons. Giménez té molt present que els primer col·laboradors d' un bisbe són els preveres, d'aquí que es posi a la seva disposició per conèixer-los i saber dels projectes. Per tot això, seguint el consell del vicari Episcopal de Pastoral hagi programat diferents reunions arxiprestals, per saludar-los i intercanviar opinions amb els equips de preveres.

Amb motiu de la nova etapa que comença a la Diòcesi, el bisbe Salvador demana als preveres que en la primera reunió que tinguin es procedeixi a l'elecció de l'arxipreste, la qual cosa permetrà iniciar el procés per constituir el Consell Presbiteral i els altres òrgans assessors.

El bisbe de Lleida anuncia en aquesta carta la intenció de fer coincidir enguany la Jornada d'Enviament al dia de l'obertura de l'Any Sant de la Misericòrdia, donades les circumstàncies que s'han produït pel relleu al capdavant del Bisbat.