Mn. Gerard Soler, en el seu escrit setmanal de la secció Litúrgia Viva, ens parla de l’oració en l’Esperit Sant.

Podeu seguir aquest text tot seguit o en el document adjunt.

DIUMENGE IV durant l’any (B)

(Diumenge de la curació de l’home posseït d’un esperit maligne)

g) Litúrgia de les Hores: oració en l'Esperit Sant

 

 "La unitat de l'Església en oració és produïda per l'Esperit Sant, que és el mateix en Crist (cf. Lc 10,21, quan Jesús  ple de la joia de l'Esperit Sant, digué: "Us enalteixo, Pare...”; en tota l'Església i en cadascun dels batejats. Ell, “ve a ajudar la nostra feblesa, intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar” (Rm 8,26); ell, com a Esperit del Fill, “ens dóna l'Esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: Abbà, Pare!(Rm 8,15; cf Ga 4,6; 1Co 12,3; Ef 5,18; Jud 20). No hi ha, doncs, cap mena d'oració cristiana sense l'acció de l'Esperit Sant, que uneix tota l'Església i la porta al Pare per mitjà del Fill" (OGLH 8).

 Per l'Esperit Sant, la comunitat en oració, reprodueix el diàleg del Pare i del Fill, al qual Crist ha volgut associar la humanitat redimida. L'Esperit és aquell lligam de la unió del Pare i del Fill, és l'Amor i el Diàleg del Pare amb el Fill i del Fill amb el Pare.

 "L'Esperit Sant és el mateix en Crist en tota l'Església i en cadascun dels batejats" (OGLH 8). És l'Esperit que prové del Pare, i que ha comunicat al seu Fill i que l'ha ressuscitat. L'Esperit que Jesús ressuscitat ha ofert a l'Església i a cadascun de nosaltres. L'Esperit que viu també en tota la creació, i que pel baptisme-confirmació ens ha fet "fills" en el "Fill" i per això podem dir: ¡Abbà!, Pare!"

 Nosaltres som criatures dèbils i pobres (Rm 8,3), però per ajudar-nos ve l'Esperit Sant. Ell ens ensenya a pregar i intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar. Per això cal adonar-nos d'aquesta presència de l'Esperit perquè puguem pregar bé.

 Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de las Hores, 1-2-15