El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha rebut aquest dimecres, 26 de febrer, en el palau episcopal a uns quaranta alumnes d’Educació Infantil, que han triat l’assignatura de Religió com una opció personal o amb la intencionalitat de convertir-se en un futur en mestres de religió.

Mons. Piris els va encoratjar a seguir endavant amb aquesta aposta personal que havien fet al plantejar-se un servei educatiu que actualment no està de moda i no cotitza en el mercat de la popularitat, fins al punt que la pròpia Generalitat ha donat un tomb davant una problemàtica social que conduia a un analfabetisme religiós.

Els alumnes, que van estar acompanyats per la professora Antonieta Mateu, van interesar-se per conèixer la faceta professional i religiosa del bisbe Joan, que aquest no va defugir, responent a assumptes com el despertar vocacional, els dubtes, els reptes o quin era el seu parer sobre l’actitud dels joves d’avui davant el cristinamisme.

El Concili Vaticà II, l’aplicació dels seus acords, la diferenciació que avui es fa entre la figura de Jesús i la de l’Església o, fins i tot, la del papa Francesc van ser altres assumptes que es van alternar en qüetions més personals com saber quin era l’agenda del bisbe de Lleida.

Podeu veure una petita vídeo-entrevista a tres de les alumnes