Foto Rectangle: 

El bisbe Salvador Giménez Valls amb data 25 de gener de 2016 ha signat el nomenament de secretari de la Fundació Verge Blanca al Sr. Josep Ramon Vidal Godall.

Podeu veure el nomenament en el document  adjunt.